Miesto, ktoré musíte jednoznačne navštíviť - sú Cu Chi tunely.

Tunely Cu Chi

Tunely Cu Chi sú súčasťou pamätného parku vojny vo Vietname v Hočiminovom meste (pôvodne Saigon) a stali sa populárnou atrakciou pre turistov.

Ako a prečo vznikli?

Komunistické partizánske jednotky známe ako Viet Cong vykopali vo Vietname desiatky tisíc kilometrov podzemných tunelov, vrátane rozsiahlej siete pod časťou Cu Chi severozápadne od Saigonu. Začali koncom štyridsiatych rokov 20. storočia počas ich nezávislosti od francúzskej koloniálnej autority. Tunely boli často kopané ručne a v relatívne krátkom čase. Partizánske jednotky bývali typicky zložené prevažne z domáceho obyvateľstva a vyznačovali sa dobrovoľnou účasťou v bojoch, keď bolo ich územie obsadené protivníkom. V tomto prípade bolo cieľom bojovať proti lepšie zásobeným ozbrojeným silám USA a Južného Vietnamu počas vojny vo Vietname. Keď USA začiatkom šesťdesiatych rokov čoraz viac zvyšovali svoju vojenskú prítomnosť vo Vietname na podporu nekomunistického režimu v južnom Vietname, severný Vietnam a Viet Cong ako podporovatelia komunizmu tunely postupne rozširovali. Počas vrcholenia vojny vo Vietname prepájala sieť tunelov v okrese Cu Chi podporné základne Viet Congu na vzdialenosť asi 250 km, a to od okraja Saigonu až po hranicu s Kambodžou.

Strategický boj o prežitie

Tieto podzemné trasy slúžili ako úkryt pre vojakov, z ktorých drvivá väčšina boli ženy. Vyznačovali sa obratnosťou a trpezlivosťou. Tunely boli používané na komunikáciu a prepravu zásob, na uloženie pascí a na prekvapivé útoky, po ktorých mohli vojaci bezpečne zmiznúť pod zemou. Takéto nástrahy mali rôzne podoby. Najčastejšie to boli natiahnuté drôty, ktoré odistili granáty, zakryté jamy s ostrými hrotmi oštepov alebo nastražené krabice plné jedovatých hadov a škorpiónov, ktoré sa nepriateľovi vysypali na hlavu. Vojaci Viet Congu sa nesnažili protivníkov zabiť, ale zraniť, aby potrebovali pomoc svojich kolegov, čím vedeli zamestnať vždy ešte aspoň jedného člena nepriateľskej armády. Na boj proti týmto partizánskym taktikám vyškolili ozbrojené sily USA a Južného Vietnamu vojakov známych ako „tunelové krysy“ na navigáciu v tuneloch s cieľom zistiť prítomnosť pascí a nepriateľských jednotiek. Títo americkí vojaci boli často nízkeho vzrastu, aby sa v tuneloch vedeli hýbať. Údajne používali na označenie skúseností z tunelov desivý výraz „čierna ozvena“.

21 rokov pod zemou

Keďže sa Spojené štáty do značnej miery spoliehali na letecké bombardovanie, jednotky severného Vietnamu a Viet Congu zmizli v podzemí, aby prežili a pokračovali v partizánskej taktike proti oveľa lepšie vybavenému nepriateľovi. V silne bombardovaných oblastiach ľudia trávili väčšinu svojho života v podzemí a tunely Cu Chi začali rásť do celých podzemných dedín, v ktorých sa nachádzali obytné štvrte, kuchyne, muničné továrne, nemocnice a bunkre. V niektorých oblastiach existovali dokonca aj veľké divadlá a hudobné sály, ktoré slúžili na rozptýlenie vojakov a ich podporovateľov. Najčastejším jedlom, ktoré vojaci pod zemou varili, boli zemiaky a varenie prebiehalo iba v skorých ranných hodinách. Dôvod bol čisto bezpečnostný. Para, ktorá vznikala pri varení by ich mohla prezradiť, ale nepriateľ nevedel rozlíšiť medzi touto parou a rannou hmlou, ktorá sa tiahla popri zemi.


Súvisiace inzeráty

Ostatné (voľný čas)