Je za tým celková trhová situácia, no "najväčšiu" zásluhu má na tom aj energetická kríza. Prenajímateľ jednoducho musí navyšovať cenu prenájmu aj na základe zálohových platieb za energie. 

Preto cena 2- izbového bytu je síce 500 eur, no k tomu treba pripočítať zálohové platby za energie povedzme 140 eur mesačne. 

Odhad pri prenájme bytu za zálohy je však len približný. Nikdy nikto nevie, aký nájomca príde a akú bude mať spotrebu energií. 

1. Dôkazy

Na začiatku každého prenájmu musí stáť zmluva. Ale poriadna, nielen taká nijaká. Do zmluvy musia byť zahrnuté všetky možnosti s podnadpisom "čo ak". Čo ak bude preplatok, nedoplatok, škoda, hluk... Hocičo... Nikdy nikto nevie, čo sa môže stať a nájomca a prenajímateľ sú si cudzí, musia preto myslieť na akékoľvek problémy. 

Pri nasťahovaní je teda povinnosť spísať do zmluvy akékoľvek odpočty meračov. Treba napísať číslo merača, dátum odpisu a nie je na škodu urobiť si fotografiu. Môžu tak urobiť obe strany. 

Pre detailnosť tieto informácie spíšte ako protokol k zmluve. Rovnako nie je na škodu sa priebežne informovať o spotrebe, aby potom strany neostali v šoku.

2. Vyúčtovanie

V momente, kedy nastane vyúčtovanie a príde nedoplatok (teraz sa bavíme o tejto možnosti), treba s papiermi prísť za nájomcom a jasne ukázať, prečo nedoplatok vznikol. 

Odmerané hodnoty treba premietnuť do "spotrebovaných eur" a tie treba jednoducho prepočítať so zálohovými platbami za byt.

Ak sa nájomca zdráha natoľko, že to poženiete až na súd, toto budú vaše dôkazy a páky, bez ktorých sa nezaobídete. 

3. Na podpis

Ako prenajímateľ si dávajte pozor na podpisy. Myslíme to tak, že každú jednu takúto vec si nechajte podpísať od nájomcu. Ste tak krytý v momente, ak by sa nájomca vyhováral, že tieto a tieto papiere nevidel, nesúhlasil a pod. 

Jednoducho, keď vás bude chcieť spochybniť a nakloniť misku váh na svoju stranu. 

Zdroj: trh.euadvokatnawebe.sk


Súvisiace inzeráty

Byty