Odpoveď je jasná - elektrosmog! Ten nás bombarduje doslova z každej strany a skutočne môže spôsobiť, že sa vo svojom vlastnom dome, či byte môžeme cítiť nekomfortne. 

Môžete sa cítiť unavení, ospalí, môže vás bolieť hlava, či oči. Budete sa pýtať sám seba, prečo? Veď sa zdravo stravujem, športujem, chodím pešo, dostatočne spím... A aj tak to nie je v poriadku. 

Doc. Ing. Karol Kováč, PhD., z Ústavu elektrotechniky FEI STU v Bratislave vysvetľuje, čo je vlastne elektrosmog, a že to nie mýtus, ale realita bežných dní: „Ide o elektromagnetické žiarenie, pre ktoré platia iné fyzikálne zákony ako pre skutočný smog, teda dymový oblak plný exhalátov. Po prvé, najintenzívnejšie je pri zdroji, so vzdialenosťou jeho intenzita klesá. Po druhé, pôsobí len vtedy, keď je jeho zdroj, teda elektrický prístroj alebo zariadenie v prevádzke. Napätie medzi dvomi vodičmi totiž vytvára elektrické pole a prúd, ktorý týmito vodičmi preteká, vytvára magnetické pole. Len čo prístroj odpojíte od elektriny, prestane do svojho okolia vyžarovať elektromagnetické vlny. Ľudia a ostatné živé organizmy na Zemi si zvykli, že žijú v statickom jednosmernom poli. Vyvíjali sme sa v jeho podmienkach niekoľko miliónov rokov. Striedavé polia však vytvárame umelo a používame ich len približne dvesto rokov. Nedá sa predpokladať, že náš organizmus sa im ešte neprispôsobil a reaguje na ne oveľa citlivejšie.“

Existujú ale drobní šikovní pomocníci do domácnosti, ktorí čistia ovzdušie od elektrosmogu. 

Takáto šikovná pomôcka v interiéri eliminuje škodlivý elektrosmog – wifi, mobilné stanice a podobne. Zároveň pozitívne vplýva na človeka ohľadom psychiky, koncentrácie, pozitívneho myslenia.

Zdroj: stuba.sk


Súvisiace inzeráty

Ostatné (elektronika)