Rovnodennosť je v astronómii okamih, keď má Slnko k svetovému rovníku nulovú deklináciu a slnečné lúče dopadajú v mieste rovníka kolmo na zemský povrch. V okamihu rovnodennosti sa Slnko nachádza v jarnom alebo jesennom bode. Tento jav je spôsobený sklonom zemskej osi a obehom Zeme okolo Slnka.

O prvom jarnom dni vám však nechceme len tak napísať. Zahráme sa s informáciami. 

Zdroj: enviroportal.sk


Súvisiace inzeráty

Dámske