20. marca bude nádherný deň - Medzinárodný deň šťastia. bol vyhlásený za Medzinárodný deň šťastia Organizáciou spojených národov 12. júla 2012. Jeho vyhlásenie bolo iniciatívou Bhutánu, himalájskeho kráľovstva, ktoré meria prosperitu ukazovateľom hrubého národného šťastia. Rezolúcia OSN vyzýva jednotlivé členské štáty, aby Deň šťastia primeraným spôsobom oslavovali, napr. prostredníctvom vzdelávania alebo verejných aktivít.

No nie je to nádherný deň? Veru áno.

Mať šťastie v dnešnej dobe je náročné. A to preto, že ľudia žijú veľmi rýchly život. Prestávajú si veci užívať, vychutnávať. Nedávajú skutočnostiam priestor, aby ich urobili šťastnými. Psychológ Aleš Bednařík dostal záludnú otázku, aby definoval šťastie: "Mne sa páči, ako to definovali v jednom výskume, v ktorom skúmali to, čo ľuďom dáva „pocit, že stojí za to žiť“. To sa mi zdá ako veľmi pekná definícia, ktorá v sebe síce neobsahuje pojem šťastie, ale vystihuje ho." (forbes.sk)

Martin Seligman zase opisuje šťastie ako: "kombináciu troch častí: potešenia, zaujatia, a úmyslu. Potešenie je vlastne „dobrý pocit“ zo života." (fitastyl.sk)

A nemôžeme opomenúť ani najväčšieho velikána, a to Dalajlámu. Základom človeka je myseľ a telo, a to čo, človeka trápi alebo teší, je vzťah našej mysle a tela k sebe a k druhým (k svetu). A tento náš vzťah určuje, ako sa máme, teda aj či sme šťastní. 

Čo tým chceme teda povedať? Robme šťastnými seba, aj ľudí okolo. Ak náš šťastnými urobí gesto, maličkosť, akt, aj materiálna vec, tak to spravme. Život máme predsa len jeden a záleží len na nás, ako sa v ňom budeme cítiť. 


Súvisiace inzeráty

Dámske