Voľné miesta

ponuky práce

+ Skupina AM + aspoň 5 rokov

Lektor praktického kurzu - murár Rimavská Sobota 12.10.2020
Špeciálny pedagóg Bratislava 21.09.2020
Metodik práce s mládežou Bratislava 07.09.2020
Metodik práce s mládežou Bratislava 05.09.2020
Špeciálny pedagóg Bratislava 23.07.2020
Špeciálny pedagóg Bratislava 01.09.2020