Voľné miesta

ponuky práce

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium) + slovenský, elementárna: A1 a A2 + aspoň 2 roky