Voľné miesta

ponuky práce

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium) + + slovenský, elementárna: A1 a A2 + bez požiadavky na odbornú prax