Voľné miesta

ponuky práce
Lokalita

Bratislava + Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium) + jednozmenný pracovný režim + bez požiadavky na odbornú prax