Voľné miesta

ponuky práce

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium) + dobrovoľnícka práca + aspoň 2 roky

administratívny a personálny pracovník Vedlajší pracovný pomer
Košický kraj 30.08.2020