Voľné miesta

ponuky práce

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium) + slovenský, vysoká: C1 a C2 + bez požiadavky na odbornú prax