Voľné miesta

ponuky práce

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium) + pracovná zmluva so žiakom strednej odbornej školy alebo so žiakom odborného učilišťa

Odporúčame