Voľné miesta

ponuky práce

Nižšie stredné odborné vzdelanie + slovenský, elementárna: A1 a A2 + aspoň 2 roky