Voľné miesta

ponuky práce

Nižšie stredné odborné vzdelanie + dohoda o pracovnej činnosti + anglický, elementárna: A1 a A2 + aspoň 1 rok

Odporúčame